Kunder

Med stor stolthet kan vi här presentera några aktuella uppdragsgivare.

LikeHouse kommunikation och media AB

Salviigränd 1, 111 28 STOCKHOLM

TEL. 08 400 25 444, ORG.NR 559081-1724,